Word donateur!

Help MOVE verder op weg: word donateur!
Indien u het vrijwilligerswerk van MOVE een warm hart toedraagt en ook wilt dat het OV-materieel van de stad Amsterdam behouden blijft, dan moet u zeker vriend(in) van MOVE worden. U kunt dan een minimale bijdrage van 25,- euro per jaar (meer mag uiteraard!) overmaken op rekening NL 45 INGB 0002 2138 17 t.n.v. de Stichting MOVE te Amsterdam. Vermeldt u daarbij dan tevens uw adresgegevens en e-mailadres. Als vriend(in) van MOVE ontvangt u namelijk als dank een vrijkaartje waarmee u een keer per jaar, samen met een vriend(in) mee kunt reizen met het historisch IJ-Buurtveer. Via de website blijft u uiteraard op de hoogte van het reilen en zeilen van MOVE en haar vrijwilligers. Ook zorgen wij dat u als eerste op de hoogte gehouden wordt van speciale ritten, vaarten en evenementen.
Ook giften en legaten zijn bij ons van harte welkom. Meer informatie daarover kunt u krijgen door direct contact op te nemen met een van onze bestuursleden via info@move-amsterdam.nl.
Projecten waarvoor wij dringend financiële steun nodig hebben, kunt u altijd vinden op deze site. Zo beginnen wij bijvoorbeeld dit jaar aan het project ‘behoud en restauratie IJveer X’ maar willen wij ook starten met de restauratie van het enige haltehuisje in Amsterdamse School stijl dat Amsterdam nog rijk is: bij onze IJ-Buurtveerhalte ’t Sluisje in Amsterdam Noord. Allemaal zaken waarvoor, naast de steun die wij van overheid en bedrijfsleven krijgen, ook uw hulp noodzakelijk is.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
N.B.: Mocht u liever ‘fysieke’ steun geven, meld u dan vooral aan als vrijwilliger bij MOVE.